ULAGANJE TVRTKE BOXES D.O.O. U POSTOJEĆU POSLOVNU JEDINICU U SVRHU JAČANJA KONKURENTNOSTI POSLOVANJA

Na dan 01.10.2017. godine tvrtka Boxes d.o.o. u suradnji sa tvrtkom Horus Business Consulting započela je s provedbom projekta:
Ulaganje tvrtke Boxes d.o.o. u postojeću poslovnu jedinicu u svrhu jačanja konkurentnosti poslovanja. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opći cilj projekta:
• Cilj ovog projekta je povećanje učinkovitosti i jačanje tehnološke baze.

Specifični cilj projekta:
• Modernizacija proizvodnje

Osnovni podaci o projektu:
• Naziv projekta: Ulaganje tvrtke Boxes d.o.o. u postojeću poslovnu jedinicu u svrhu jačanja konkurentnosti poslovanja
• Trajanje: 6 mjeseci
• Vrijednost projekta: 434.700,00 kuna
• EU sufinanciranje: 300.000,00 kuna
• Korisnik: Boxes d.o.o.

Očekivani rezultati provedbe:
• Povećanje poslovnih prihoda na godišnjoj razini
• Povećanje prodajnih prihoda
• Povećanje kapaciteta ljudskih potencijala
• Povećanje proizvodnosti rada zaposlenika
• Povećanje proizvodih kapaciteta

SAŽETAK: Ovaj projekt se provodi u skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020., s ciljem Poboljšanje ekonomske uspješnosti te ciljevima OPKK, Prioritetnom osi 3 „Poslovna konkurentnost“, investicijskim prioritetom 3d, specifičnim ciljem 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“
Tvrtka Boxes d.o.o. ulagat će u postojeću poslovnu jedinicu. Novi alati i softveri omogućili bi ostvarenje općeg cilja, poticanje mikro poduzeća u vlasništvu žene poduzetnice u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga u svrhu jačanja konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu.

Kontakt osoba:
Snježana Čabraja ; +385 1 5005 835 ; [email protected] ; http://boxes.hr/kontakt/
za više informacija: www.strukturnifondovi.hr