Za zaštitne maske za osobnu upotrebu izdavatelj certifikata mora biti licenciran u EU Nando bazi, dok za zaštitnu medicinsku masku certifikat proizvođača i njegov EU predstavnik moraju biti u EUDAMED bazi, sve što nije tako, nije po EU normama. U slučaju ugovaranja narudžbe slobodni smo ponuditi certifikat na osobni pregled i kontrolu kod Halmeda.


Ukoliko postoji interes za našim proizvodom za pitanja i informacije stojimo na raspolaganju.-sa EU certifikatom „medicinski proizvod I. klase rizika“ MDR 2017/745 EU
-proizvod je registriran u bazi EUDAMED (registrirani medicinski proizvodi za tržište EU)

-EN 14683:2019 TIP 1

-proizvod je prošao ocjenu Hrvatskog kontrolnog tijela HALMED
-proizvodi bez CE oznake ne mogu se uvesti u EU
-samo registrirani EUDAMED proizvodi mogu biti medicinski proizvod
-provjerite podrijetlo Vašeg proizvoda